Seruan Kepada Keluarga Kudus

Yesus, Maria, Yusuf
terangilah kami, lindungilah kami
selamatkanlah kami

Yesus, Maria, Yusuf
kepada-Mu kami serahkan,
hati, jiwa dan hidup kami.

Yesus, Maria, Yusuf
dampingilah kami
dalam sakrat maut kami.

Yesus, Maria, Yusuf
semoga jiwa kami beristirahat
dengan tentram serta-Mu

Semoga dalam segala hal
terjadilah kehendak Tuhan
yang Maha Adil, Maha Tinggi
dan Yang Dimuliakan dalam segala abad.
Amin.

%d bloggers like this: